اموزش پردازش تصویر در متلب

جمع دو تصویر

جمع دو تصویر
جمع دو تصویر بدین مفهموم است که در دوتصویر ، شدت روشنایی پیکسل های متناظر دو تصویر را از باهم جمع کنیم . تصاویر زیر نتیجه اعمال عملگر جمع را نشان می دهند:
https://www.matlab24.ir https://www.matlab24.ir https://www.matlab24.ir
حاصل جمع دو تصویر تصویر دوم تصویر اول
شبه کد زیر نحوه پیاده سازی عملگر جمع را نشان می دهد :
Procedure Add (image1, image2 : Byte[][])
Begin
result :Byte[][] sub:integer
For i = 1 To Height Do
For j = 1 To Width Do
sub = image1[i, j] + image2[i, j] result[i, j] = sub > 255 ? 255 : sub
End For
End For
Return result
End
یکی از رایج ترین کاربردهای جمع دو تصویر افزودن پشت زمینه به تصویر است. برای این منظور نیاز به دو تصویر پشت زمینه و تصویر شی داریم که تصویر شی باید در مقابل پرده ای با رنگ ثابت گرفته شود. از جمع کردن دو تصویر مذکور تصویری با پشت زمینه دلخواه به دست می آید.پردازش تصویر در MATLAB :
برای تفریق دو تصویر هم اندازه از تابع imadd در MATLAB می توان استفاده کرد. به عنوان مثال مجموعه دستورات زیر دو تصویر را خوانده و حاصل جمع آن ها را نشان می دهد.
>> im = imread(‘rice.png’);
>> imshow(im);
>> imBack = imread(‘background.png’);
>> imshow(imBack);
>> res = imadd(im,imBack);

منبع: http://ai.amini.eu

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *