شبیه سازی با نرم افزار gpss

دانلود نرم افزار شبیه سازی

دانلود نرم افزار شبیه سازی gpss :

Gpssرا ابتدا در آغاز دهه 1960 فردی به نام جی جوردن برای شرکت آی. بی. ام ساخت .gpssسومین نسخه این زبان ، برنامه ای دوقسمتی است که نیازمند به کارگیری همگردان است .

GPSS اصولا برای شبیه سازی سیستمهای گسسته (به خصوص صفی) طراحی شده و دارای نوشتارهای ( Version ) متعددی است و معمولاً برای شبیه سازی از تکنیك پردازش فرایندها استفاده میکند. هر یك از دستورات GPSS یك فعالیت از سیستم را شبیه سازی میکند و شامل یك مجموعه پارامترهای ورودی میباشد. در مدل های GPSS اشیاء یك سیستم به دو دسته متمایز از یکدیگر تقسیم میشوند که آنها را اشیاء سرویس دهنده و سرویس گیرنده مینامیم و یا به عبارت دیگر دسته اول را Facility(وسیله) یا انباره (Storage unit) و دسته دوم را اشیاء موقت یا ( Transaction) مینامیم. البته تفاوت وسیله و انباره این است که وسیله در یك زمان توسط یك شیء موقت اشغال میشود در حالی که انباره به وسیله چند شیء موقت (تا حد گنجایش) به طور همزمان اشغال میگردد.

لینک دانلود نرم افزار شبیه سازی Gpss

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *