پیاده سازی مقاله SmartGrid

پیاده سازی مقاله شبکه هوشمند با حراج

پیاده سازی مقاله شبکه هوشمند با حراج

عنوان مقاله :

Matching Demand with Supply in The Smart Grid Using Agent-Based Multiunit Auction

IEEE 2013

تطابق تقاضا با عرضه در شبکه هوشمند با استفاده از حراج چند واحدی مبتنی بر عامل

چکیده:

Recent work has suggested reducing electricity generation cost by cutting the peak to average ratio (PAR) without reducing the total amount of the loads. However, most of these proposals rely on consumer’s willingness to act. In this paper, we propose an approach to cut PAR explicitly from the supply side . The resulting cut loads are then distributed among consumers by the means of a multiunit auction which is done by an intelligent agent on behalf of the consumer. This approach is also in line with the future vision of the smart grid to have the demand side matched with the supply side. Experiments suggest that our approach reduces overall system cost and gives benefit to both consumers and the energy provider.

ترجمه چکیده:

کارهای اخیر کاهش هزینه تولید برق را با کاهش نسبت میانگین پیک (PAR)، بدون کاهش کل مقدار بار پیشنهاد کرده اند .با این حال بسیاری از این پیشنهادات به تمایل مصرف کننده به فعالیت کردن تکیه می کنند. در این مقاله، ما روشی برای کاهش PAR بصورت صریح از سمت عرضه را پیشنهاد کرده ایم.

مقدار بارهای کاهش یافته حاصله، سپس با استفاده از حراج چند واحدی که توسط یک عامل هوشمند به نمایندگی از مصرف کننده انجام می شود بین مصرف کنندگان توزیع می شود. این روش همچنین در راستای چشم انداز آینده شبکه هوشمند برای داشتن سمت تقاضای مطابق با سمت عرضه می باشد.

نتایج نشان می دهد که رویکرد ما، هزینه کل سیستم را کاهش می دهد و هم برای مصرف کنندگان و هم برای عرضه کنندگان انرژی سودمند است.

 

جهت دریافت کد متلب مقاله + ترجمه مقاله با ما تماس بگیرید

 

شماره تماس : 09120563264

ایمیل : matlab24ir@gmail.com و یا info@matlab24.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *