الگوریتم جستجوی گرانشی GSA

کد متلب الگوریتم جستجوی گرانشی GSA

کد متلب الگوریتم جستجوی گرانشی GSA به همراه فایل توضیحات خط به خط کد :

الگوریتم جستجوی گرانشی یا GSA یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت است که توسط عصمت راشدی در سال 2009 معرفی شد. اين الگوريتم با الهام از قانون گرانش در طبيعت و با استفاده از قوانين گرانش نيوتن نوشته شده است. در اين الگوريتم، عاملهای جستجو کننده، مجموعه ای از اجسام ﻣﯽباشند که ﻣﯽتوانند به صورت سياره­های يک منظومه تصور شوند. منطقه بهينه، مثل يک سياه­چاله سياره­ها را به سمت خود ﻣﯽکشد. اطلاعات مربوط به برازندگی هر جسم، در قالب جرم­های گرانشی و اينرسی ذخيره ﻣﯽشوند. تبادل اطلاعات و اثر گذاری اجسام روی يکديگر تحت نيروی گرانش انجام ﻣﯽپذيرد.

کد الگوریتم جستجوی گرانشی GSA

کد الگوریتم جستجوی گرانشی GSA

در این محصول میتوانید کد الگوریتم جستجوی گرانشی را به همراه فایل توضیحات خط به خط کد دریافت کنید.

فهرست مطالب فایل توضیحات:

تعداد صفحات فایل توضیحات : 25 صفحه

کد الگوریتم جستجوی گرانشی GSA  + فایل توضیحات خط به خط کد الگوریتم GSA

 

کد متلب الگوریتم جستجوی گرانشی GSA

الگوریتم جستجوی گرانشی

در قدم اول فضای سيستم مشخص ﻣﯽشود. محيط شامل يک دستگاه مختصات چند بعدی در فضای تعريف مسئله است. هر نقطه از فضا يک جواب مسئله است. عامل­های جستجو کننده مجموعه­ای از اجسام ﻣﯽباشند.

هر جسم چهار مشخصه دارد: الف: موقعيت جسم، ب: جرم گرانشی فعال، ج: جرم گرانشی غير فعال و د: جرم اينرسی. موقعيت جرم، نقطه ای در فضا است که جوابی از مسئله است. مقدار اجرام گرانشی و اينرسی، با توجه به برازندگی هر جرم تعيين ﻣﯽشوند.

پس از تشکيل سيستم، قوانين حاکم بر آن مشخص ﻣﯽشوند. فرض ﻣﯽشود تنها قانون گرانش و قوانين حرکت حاکمند. صورت کلی اين قوانين تقريبا شبيه قوانين طبيعت است و به صورت زير تعريف شده ­اند.

 

برای دانلود کد الگوریتم جستجوی گرانشی GSA  اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *