الگوریتم غذایابی باکتری BFO

کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری

کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری
کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری

کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری

کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری

ایده اول غذایابی باکتری بر این واقعیت استوار است که در طبیعت ، جانداران با روش غذایابی ضعیف احتمال انفراض بیشتری نسبت به جاندارانی با استراتژی غذایابی موفق دارند.پس از نسل های زیاد، جانداران با روش غذایابی ضعیف نابود شده و یا به حالت های بهتر تغییر شکل میدهند. باکتری E-coil که در روده انسان زندگی میکند، روش غذایابی دارد که بر چهار مرحله استوار است . این چهار مرحله عبارتند از : حرکت، عملکرد گروهی، تولید مثل، حذف وپراکندگی.

مرحله حرکت:

در این مرحله باکتری ها شروع به جنبش و شنا میکنند. در واقع بسته به چرخش دم باکتری، باکتری جست و خیز کرده و شروع به حرکت میکند (جنبش). اگر در مسیر جدید مقدار غذا بهتر بود ، باکتری شروع به حرکت در همان مسیر میکند (شنا).

عملکرد گروهی:

وقتی که یک باکتری مسیر بهتری برای غذا پیدا میکند، باکتری های دیگر را به سمت خود جذب کرده و باکتری ها سریعتر به محل غذای اصلی میرسند. عملکرد دسته جمعی سبب حرکت گروهی باکتری ها به سمت غذا میشود.

تولید مثل:

در این مرحله نصف تعداد باکتری ها که غذای خوبی پیدا نکرده اند نابود میشوند و نصف دیگر شامل باکتری های سالم ، هر یک یک بار دیگر کپی میشوند و با این عمل تعداد جمعیت باکتری ها ثابت نگه داشته میشود.

حذف و پراکندگی:

زندگی جمعیت باکتری ها به مرور با مصرف غذا و یا ناگهان در اثر موارد دیگر دچار تغییر میشود. حوادث میتوانند موجب کشته شدن و یا پراکنده شدن باکتری ها شوند.این عمل اگر چه در ابتدا ممکن است منجر به برهم خوردن مرحله حرکت به سمت غذا باشد اما میتواند تاثیر مثبتی هم بر ان داشته باشد. زیرا پراکندگی باکتری ها ممکن است آن ها را در مکان هایی نزدیک به منابع غذایی خوب قرار دهد. در مرحله حذف و پراکندگی از به دام افتادن باکتری ها در نقطه بهینه محلی جلوگیری میکند. در هر مرحله حذف و پراکندگی هر باکتری موجود در جمعیت به احتمال Ped در معرض حذف و پراکندگی قرار میگیرد. برای ثابت نگه داشتن تعداد باکتری ها اگر یک باکتری نابود شود ، باکتری جدیدی را به صورت تصادفی در محدوده جستجو قرار میدهیم.

 

برای دریافت کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری به همراه فایل توضیحات از لینک زیر اقدام به خرید فرمایید

کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری به همراه توضیحات: هزینه 25000 تومان

 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.