پیاده سازی مقاله فازی

کد متلب مقاله فازی 2013

کد متلب مقاله فازی – پیاده سازی مقاله فازی با عنوان

Fuzzy rule-based similarity model enables learning from small case bases

 پیاده سازی مقاله فازی با عنوان Fuzzy rule-based similarity model enables learning from small case bases

Applied Soft Computing 13 (2013) 2057–2064

سال ۲۰13

خلاصه مقاله:

مفهوم تشابه نقش مهمی را در استدلال مبتنی بر نمونه (case-based reasoning) بازی می نماید. با این حال، معنی تشابه می تواند در وضعیتهای مختلف تغییر نمایدو به دامنه مسئله وابسته می باشد.این مقاله مدل تشابه جدیدی شامل قانونهای فازی linguistic به عنوان حاوی دانش پیشنهاد می نماید. معتقدیم نمایش قانونهای فازی ابزار انعطاف پذیرتری را پیشنهاد می کند تا دانش و معیار برای تعیین تشابه را نسبت به متریکهای تشابه پیشین بیان نماید.یادگیری قانونهای تشابه فازی بوسیله اکتشاف پایگاه نمونه انجام می شود که از آنها به عنوان منبع باارزشی با دربرداشتن دانش مخفی برای یادگیری تشابه استفاده می کند. تشابه نمونه از زوج نمونه های شناخته شده ایجاد می شود که مجاورت راه حلهای نمونه تشابه مسئله نمونه را آشکار می نماید. مقایسه های زوج نمونه ها در پایگاه نمونه را انجام می دهیم تا نمونه های آموزشی به اندازه کافی را برای یادگیری قانونهای تشابه فازی به دست آوریم. مطالعات تجربی نشان داده که روش پیشنهادی توانایی کشف دانش تشابه فازی از تعداد کم نمونه هادارد.

چکیده مقاله:
The concept of similarity plays a fundamental role in case-based reasoning. However, the meaning of
“similarity” can vary in situations and is largely domain dependent. This paper proposes a novel similarity
model consisting of linguistic fuzzy rules as the knowledge container. We believe that fuzzy rules
representation offers a more flexible means to express the knowledge and criteria for similarity assessment
than traditional similarity metrics. The learning of fuzzy similarity rules is performed by exploiting
the case base, which is utilized as a valuable resource with hidden knowledge for similarity learning. A
sample of similarity is created from a pair of known cases in which the vicinity of case solutions reveals
the similarity of case problems. We do pair-wise comparisons of cases in the case base to derive adequate
training examples for learning fuzzy similarity rules. The empirical studies have demonstrated that the
proposed approach is capable of discovering fuzzy similarity knowledge from a rather low number of
cases, giving rise to the competence of CBR systems to work on a small case library.

جهت دریافت کد متلب مقاله فازی فوق  ( پیاده سازی مقاله Fuzzy rule-based similarity model enables learning from small case bases در متلب) با ما تماس بگیرید

ایمیل : matlab24ir@gmail.com و یا info@matlab24.ir

شماره تماس : ۰۹۱۳۹۹۳۵۳۶۰

قیمت : 150000 تومان = کد متلب + توضیحات کدها+ترجمه مقاله + مفهوم کار مقاله

ویرایش

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *