سیستم توصیه گر

سیستم توصیه گر چیست ؟ آشنایی جامع با Recommender System یا سامانه توصیه گر

سیستم توصیه گر یا سامانه توصیه گر که به انگلیسی به آن Recommender System گفته میشود نوعی سیستم هوشمند است که به کاربران خود ، توصیه های...

ادامه مطلب