فایل اموزش الگوریتم جستجوی ممنوعه

ساختار کلی جستجوی ممنوعه برای رسیدن به جواب بهینه در یک مسئله بهینه‌سازی، الگوریتم جستجوی ممنوعه ابتدا از یک جواب اولیه شروع به حرکت...

ادامه مطلب

کد متلب الگوریتم جستجوی ممنوعه،تابو سرچ

  الگوریتم تابو سرچ روشی عمومی است که به وسیله گلوور(Glover) در سال 1989 پیشنهاد شده و در حل مسائل برنامه‌ریزی کاری ـ خرید کاربرد...

ادامه مطلب