کد متلب فروشنده دوره گرد

موازی سازی الگوریتم ژنتیک برای حل TSP

موازی سازی الگوریتم ژنتیک برای حل TSP   در این کار، روال کار الگوریتم ژنتیک را به نحوی تغییر داده ایم که بتوانیم ان را با اس...

ادامه مطلب

کد متلب فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچگان

کد متلب فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچگان در این کد ما مسئله فروشنده دوره گرد را با الگوریتم کلونی مورچگان حل کرده ایم. &n...

ادامه مطلب

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم فاخته

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم فاخته روش جستجوی فاخته (CS) یک روش بهینه‌سازی فرااکتشافی است که رویکردی تکاملی در جستجوی راه‌حل به...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام الگوریتم کرم شب تاب

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم کرم شب تاب FA

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم کرم شب تاب FA الگوریتم کرم شب تاب یا Firefly Algorithm (به اختصار FA) در اواخر سال ۲۰۰۷ و توسط Xin-Sh...

ادامه مطلب

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم رقابت استعماری ICA

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم رقابت استعماری ICA   در این کار ما مسئله فروشنده دروه گرد را با الگوریتم رقابت استعماری حل...

ادامه مطلب

الگوریتم خفاش

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم خفاش BAT

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم خفاش BAT   الگوریتمی است   برگرفته شده از طبیعت   که بر اساس رفتار انعکاس صدا از خ...

ادامه مطلب

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی   الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی: مراحل الگوریتم بصورت زیر می باشد: گام اول...

ادامه مطلب

حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم توده ذرات (PSO)

حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم توده ذرات (PSO) شرح مسئله بدین شکل است: تعدادی شهر داریم و هزینه رفتن مستقیم از یکی به دیگری را می‌...

ادامه مطلب

حل فروشنده دوره گرد باالگوریتم ممتیک

حل فروشنده دوره گرد باالگوریتم ممتیک شرح مسئله بدین شکل است: تعدادی شهر داریم و هزینه رفتن مستقیم از یکی به دیگری را می‌دانیم. مطلوب ا...

ادامه مطلب

حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک باینری

حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک باینری   شرح مسئله بدین شکل است: تعدادی شهر داریم و هزینه رفتن مستقیم از یکی به دیگری ر...

ادامه مطلب