پیاده سازی مقاله ژنتیک

حل سودوکو با الگوریتم ژنتیک

مقاله جدول سودوکو با الگوریتم ژنتیک

مقاله جدول سودوکو با الگوریتم ژنتیک پیاده سازی مقاله 2013 در زمینه حل جدول سودوکو با الگوریتم ژنتیک با عنوان: یک الگوریتم ژنتیک ترکی...

ادامه مطلب

حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک باینری

حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک باینری   شرح مسئله بدین شکل است: تعدادی شهر داریم و هزینه رفتن مستقیم از یکی به دیگری ر...

ادامه مطلب

حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک حقیقی

حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک حقیقی شرح مسئله بدین شکل است: تعدادی شهر داریم و هزینه رفتن مستقیم از یکی به دیگری را می‌دانی...

ادامه مطلب

کد متلب حل معمای 8وزیر با الگوریتم ژنتیک حقیقی

  هدف از مساله هشت وزیر، چیدن 8 مهره وزیر روی یک صفحه شطرنج خالی است، به قسمی که هیچ مهره‌ای مهره‌های دیگر را تهدید نکند. به عبارت...

ادامه مطلب

حل معمای 8 وزیر با الگوریتم ژنتیک باینری

 حل معمای 8 وزیر با الگوریتم ژنتیک باینری معمای n وزیر هدف از مساله هشت وزیر، چیدن 8 مهره وزیر روی یک صفحه شطرنج خالی است، به قسمی که...

ادامه مطلب

حل سودوکو با الگوریتم ژنتیک

پیاده سازی جدول سودوکو با الگوریتم ژنتیک

پیاده سازی جدول سودوکو با الگوریتم ژنتیک جداول سودوكو (Sodocu) ،جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی‌های رایج در کشورهای مختلف جها...

ادامه مطلب

کد متلب کلاسترینگ دیتاست breastcancer با شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

کد متلب کلاسترینگ دیتاست breastcancer با شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در این کار ما از دیتاست breastcancer  که شامل 9 ویژگی و دو کلاس ...

ادامه مطلب

کد متلب اموزش شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک

کد متلب اموزش شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک در این پروژه اموزش شبکه عصبی FF را با الگوریتم ژنتیک انجام داده ایم و ان را بر روی یک دیتاست...

ادامه مطلب