الگوریتم جستجوی ممنوعه Tabu search

مقايسه عملكرد چهار الگوريتم فراابتكاري

مقاله بهینه سازی : مقايسه عملكرد چهار الگوريتم فراابتكاري نوين

مقايسه عملكرد چهار الگوريتم فراابتكاري مقایسه عملکرد الگوریتم های بهینه سازی جدید | شبیه سازی در متلب   عنوان مقاله : مقايسه ...

ادامه مطلب

کد متلب مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم تابو سرچ

کد متلب مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم تابو سرچ کد متلب مسیریابی وسایل نقلیه یا CVRP با الگوریتم تابو سرچ   برای دریافت ک...

ادامه مطلب

مسئله کوله پشتی در متلب

حل کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه

حل کوله پشتی با الگوریتم tabu search در این کار ما مسئله کوله پشتی صفرو یک را با الگوریتم جستجوی ممنوعه حل کرده ایم   برا...

ادامه مطلب

حل سودوکو با الگوریتم ژنتیک

حل سودوکو با الگویتم تابو

 حل سودوکو با الگویتم تابو الگوریتم جستجوی ترکیبی AC3-تابو  برای حل پازل سودوکو  در این مقاله، الگوریتم جدید جستجوی ترکیبی تابو AC3- ...

ادامه مطلب

فایل اموزش الگوریتم جستجوی ممنوعه

ساختار کلی جستجوی ممنوعه برای رسیدن به جواب بهینه در یک مسئله بهینه‌سازی، الگوریتم جستجوی ممنوعه ابتدا از یک جواب اولیه شروع به حرکت...

ادامه مطلب

کد متلب الگوریتم جستجوی ممنوعه،تابو سرچ

  الگوریتم تابو سرچ روشی عمومی است که به وسیله گلوور(Glover) در سال 1989 پیشنهاد شده و در حل مسائل برنامه‌ریزی کاری ـ خرید کاربرد...

ادامه مطلب

الگوریتم جستجوی ترکیبی AC3-تابو برای حل پازل سودوکو

  الگوریتم جستجوی ترکیبی AC3-تابو  برای حل پازل سودوکو  در این مقاله، الگوریتم جدید جستجوی ترکیبی تابو AC3- را برای مسائل سو...

ادامه مطلب