زمان بندی وظایف در سیستم گرید با الگوریتم GSA

زمان بندی وظایف در سیستم گرید با الگوریتم GSA در این کار زمان بندی وظایف در سیستم گرید با الگوریتم GSA انجام شده است الگوریتم GSA مو...

ادامه مطلب

زمان بندی وظایف در سیستم های گرید با الگوریتم ژنتیک

زمان بندی وظایف در سیستم های گرید با الگوریتم ژنتیک این کار از مقاله ای با عنوان A Comparison of Eleven Static Heuristics for Mapping...

ادامه مطلب