اموزش پردازش تصویر در متلب

پیدا کردن مختصات موس بر روی تصویر

پیدا کردن مختصات موس بر روی تصویر

در پردازش تصویر در متلب ، مواقعی هست که شما میخواهید بر روی تصویری که در حال نمایش آن هستید، کلیک کرده و مختصات نقطه ای که کلیک میکنید را در برنامه خود نیاز دارید. برای پیدا کردن مختصات موس بر روی تصویر در متلب میتوانید از کدهای زیر استفاده کنید:

clc;
clear;

کد زیر تصویر مورد نظر را خوانده و در ماتریسی بنام I قرار میدهد

I=imread(‘a.png’);

نمایش تصویر و اماه سازی برای کلیک بر روی تصویر و پیدا کردن موقعیت کلیک
figure(‘name’,’Doubleclick to set location’);imshow(I);

با کمک تابع getptsموقعیت مکانی را که بر روی تصویر دابل کلیک کرده اید میتوانید در برنامه خود داشته باشید
[c r] = getpts(1);

در نهایت نیز در انتهای کد در متغیر loc موقعیت کلیک شما بصورت یک بردار با 2 درایه قرار میگیرد

loc = int32([c r]);
if size(loc)>1
loc = [loc(1,1) loc(1,2)];
end
loc

با دستورات فوق شما میتوانید تصویر مورد نظر خود را خوانده، و نمایش دهید و سپس در یک نقطه از تصویر دابل کلیک کرده و مختصات نقطه ای که کلیک کرده اید را در برنامه خود مورد استفاده قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *